Pani Beata

dyrektor placówki


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Polonistyki. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w systemie oświaty i Redakcji językowej tekstu.

W trakcie studiów stypendystka Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (FDNT) i stypendystka m.st. Warszawy – Centrum Myśli Jana Pawła II; finalistka konkursów literackich i dziennikarskich; dwukrotny koordynator Dnia Papieskiego w Warszawie oraz szef biura obozu ponad 1000 stypendystów FDNT, wychowawca na obozach językowych FDNT i Goethe Institute (ukończony kurs wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży).

Wolontariusz akcji organizowanych przez Stowarzyszenie Wiosna, Fundację św. Mikołaja, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, koordynator ceremonii zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych ELIOS oraz współzałożycielka koła naukowego „Solidaritatis”.

Od pięciu lat redaktor Katolickiej Agencji Informacyjnej. W ramach prac Stowarzyszenia  współuczestniczka projektu badawczego „Niezrealizowany potencjał polskich rodzin” oraz sympozjów naukowych z cyklu „Rodzina się liczy!”. Obecnie Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło; dyrektor Punktu Przedszkolnego „Lolek”. Wrażliwa społecznie, ciepła i pełna energii.  Optymistka, kochająca najmłodszych; kreatywna i oddana całym sercem swojej pracy.


Kontakt

beata.tkaczyk@przedszkolelolek.pl
beata.tkaczyk@dzielo.pl