Pani Joanna

nauczyciel, wychowawca


Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej – pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną. Chęć pracy z dziećmi zrodziła się we mnie podczas działań na rzecz fundacji „Pomóż dorosnąć” (dawniej jako wolontariusz a obecnie jako wychowawca obozów letnich).

Moją pasją jest muzyka i gra na gitarze. Realizuję ją poprzez prowadzenie scholi parafialnej oraz prowadzenie lekcji gry na gitarze. Interesuje się również fotografią i filmem.

Swoją przygodę z „Lolkiem” rozpoczęłam od pracy w punkcie opieki dziennej. Obecnie prowadzę zajęcia z grupą przedszkolną 3- latków.
Podczas pracy z dziećmi staram się towarzyszyć im oraz dostrzegać i zrozumieć ich potrzeby.