Pani Marta

logopeda


Jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam specjalizację nauczycielską i glottodydaktyczną oraz odbyłam szereg praktyk logopedycznych w szkołach, przedszkolach, poradniach, a także szpitalach. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje w zakresie logopedii uczęszczając na różnorodne szkolenia i kursy kierunkowe. Doświadczenie w pracy logopedy zdobywam obecnie pracując w trzech placówkach (żłobek integracyjny oraz dwa przedszkola).

Moje zamiłowanie do pracy z dziećmi zaczęło rozwijać się już od momentu ukończenia szkoły podstawowej, kiedy moi rodzice założyli rodzinę zastępczą. Przyjęliśmy sześcioro dzieci z domu dziecka w wieku od 1-7 lat., każde po traumatycznych przejściach. Obserwując przez lata trudności z jakimi zmagały się te dzieci, a zarazem będąc świadkiem ich ogromnych postępów dzięki ciężkiej pracy, odkryłam, że praca z dziećmi to moja droga. Przez pierwsze lata studiów pracowałam jako opiekunka kilkorga dzieci w wieku od 2 m-cy do 2 lat. W przedszkolu „Lolek” utwierdziłam się w swoim powołaniu i od 2016 r. zaczęłam rozwijać skrzydła prowadząc indywidualną terapię logopedyczną oraz grupową logorytmikę.

W pracy z dziećmi moimi celami są m.in.: prawidłowy rozwój mowy i artykulacji, podniesienie sprawności narządów artykulacyjnych, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, poszerzanie słownictwa oraz kształtowanie kompetencji językowej. Podczas zajęć łączę metody pracy takie jak: wizualna, słuchowa, rytmiczna, słowna, oddziałując na różne zmysły, by treści były łatwiej przyswajane. Mój główny cel to kształtowanie wyżej wymienionych kompetencji u naszych małych podopiecznych przede wszystkim poprzez dobrą zabawę. Motto, którym kieruję się w pracy z dziećmi to cytat postaci wybitnej jaką był Janusz Korczak: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.