Marta Rytter-Kaczor

rytmika


Absolwentka animacji społeczno-kulturalnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od piętnastu lat związana artystycznie z Teatrem Muzycznym Tintilo jako aktorka teatru, z czasem wychowawca na letnich warsztatach, instruktor zajęć wokalno-teatralnych oraz asystent reżysera. W „Lolku” prowadzę zajęcia rytmiczne. W pracy z dziećmi doceniam wychowawczą funkcję zabawy, która jest jednocześnie naturalną potrzebą i formą ekspresji dziecka, dlatego też właśnie uczę dzieci poprzez gry i zabawy. Jako instruktor zajęć, nie zapominam o tym, że w kontakcie z dziećmi jestem również ich wychowawcą, dlatego muzyka czy teatr, poza wartością jaką mają same w sobie, są dla mnie przede wszystkim narzędziami pracy wychowawczej z dziećmi.


Kontakt

marta.rytter-kaczor@przedszkolelolek.pl