Świąteczne życzenia!

Dziś już jesteśmy w domach – przygotowujemy się do Świąt :)

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia:

Niech tajemnica Zmartwychwstania stanie się dla nas źródłem odrodzenia wiary, wzmocnieniem nadziei i zwycięstwem miłości!

Niech towarzyszy nam Boże światło, pokój oraz niezłomna wiara i ufność w Jego obecność wśród nas.

Ilustracja: Zdjęcie pisanek zrobionych przez naszych podopiecznych :)