Sylwia Kudyk-Myśko

pedagog główny, wychowawca grupy


Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z animacji społeczno-kulturalnej oraz projektowania edukacyjnego. Ukończone studia podyplomowe oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja początkowa i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” na Uniwersytecie Warszawskim.

„Przygodę z pedagogiką jako nauką rozpoczęłam już w liceum o profilu pedagogicznym w Szczebrzeszynie. Jestem szczęśliwą żoną, mamą dwójki dzieci: Jagódki (6 lat) i Daniela (12 lat) i myślę, że to moje najważniejsze doświadczenie w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. Czas spędzony z moimi dziećmi ugruntował mnie i przygotował do funkcji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

W „Lolku” chciałabym być bezpieczną przystanią dla dzieci, twórczym oderwaniem się od gniazda rodzinnego. Dzieci są dla mnie inspiracją, a każdy dzień szansą do podejmowania różnego rodzaju wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Moją pasją jest plastyka, dlatego też będę „zarażać” nią swoich wychowanków. Zdając sobie sprawę z mojej roli w kształtowaniu tożsamości dziecka staram się pomagać w procesie samorealizacji i możliwie pełnym rozwoju jego potencjalnych cech osobowych.

W swojej pracy chcę czerpać z doświadczeń wypracowanych w ramach różnych metod pracy z dziećmi. Metoda Dobrego Startu polega na uczeniu wielozmysłowym: wzrokowym, słuchowym, dotykowym, kinestetyczno-ruchowym. Metoda modelowania polega przede wszystkim na dawaniu dobrego przykładu własnym zachowaniem. Metoda perswazji to metoda oddziałująca za pomocą słowa. Uważam, iż z dziećmi należy dyskutować i wyjaśniać, należy je inspirować i stymulować do podejmowania wyzwań.

Podstawowy cel mojej pracy to wszechstronny i harmonijny rozwój zapewniany każdemu dziecku, wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi dziecka. Chciałabym stworzyć takie warunków do rozwoju aktywności dziecka by stało się odkrywcą i szczęśliwym człowiekiem.

Nie toleruję nauczycieli, którzy chcą być tylko arbitrami. Cenię tych, którzy są przewodnikami i mentorami dzięki swoim pasjom.


Kontakt

sylwia.kudyk-mysko@przedszkolelolek.pl