Pani Sylwia

dyrektor programowy


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Pedagogicznego. Słuchaczka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW na specjalności mediacje pojednawcze w rodzinie.

Podczas studiów stypendystka Fundacji Konferencji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz stypendystka m.st. Warszawy – Centrum Myśli Jana Pawła II.

Animatorka dziecięcych oraz młodzieżowych grup parafialnych Ruchu Światło-Życie w Diecezji Warszawskiej. Wychowawca oraz kierownik różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Koordynatorka i współtwórczyni wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego (obchody rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego, Festiwal Młodych, obchody Dnia Chorego).

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako animator zabaw dla dzieci, nauczyciel dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, nauczyciel w przedszkolach niepublicznych oraz przedszkolu publicznym, przede wszystkim zaś jako mama.

Uczestniczyła w kursach i szkoleniach: „Wielointeligentna edukacja dziecka w praktyce”, „Emisja głosu”, „Zastosowanie metody 18 struktur wyrazowych w reedukacji dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu”, „Wprowadzenie dzieci w świat pisma – metoda Ireny Majchrzak”, „Zabawy fundamentalne dla przedszkoli”, „Praca metodą projektu w przedszkolu”, „Dziecięca matematyka – metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej”.

W „Lolku” pełni funkcję dyrektora programowego. Jest autorką programu wychowawczego „Wzrastamy z Lolkiem”. Jest wsparciem merytorycznym, nadzorem pedagogicznym.


Kontakt

sylwia.klaus@przedszkolelolek.pl