Przejdź do treści

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»"

św. Jan Paweł II
Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, założone przez absolwentów uczelni wyższych, którzy byli objęci programem stypendialnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (www.dzielo.pl). Od 2015 r. prowadzimy na Mokotowie w okolicach Królikarni Punkt Przedszkolny LOLEK dla 20 dzieci w wieku 3-5 lat oraz od września 2019 r. Punkt Opieki Dziennej dla 10 dzieci w wieku 1-3 lata.

Kameralna grupa stwarza idealne warunki do indywidualnego, personalistycznego podejścia do każdego dziecka, jak i do wypracowania dobrej relacji z rodzicem.

Nazwa Przedszkola „Lolek” nawiązuje do dzieciństwa Patrona.
To mama Karola Wojtyły nazywała syna Lolkiem.

Przedszkole i żłobek są miejscami propagowania i wcielania w życie nauczania św. Jana Pawła II oraz wartości prorodzinnych i patriotycznych.
Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra pedagogiczna dba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze zmierzają do kształtowania człowieka prawego i uczciwego, szanującego siebie i innych. Przedszkole „Lolek” jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem.
Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra pedagogiczna dba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze zmierzają do kształtowania człowieka prawego i uczciwego, szanującego siebie i innych. Przedszkole „Lolek” jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem.

MISJA

Misją naszego przedszkola jest wychowanie człowieka do tego, aby ” poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”.
Jesteśmy przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

CO NAS WYRÓŻNIA?

MAŁA, WIELOWIEKOWA GRUPA

W przedszkolu maksymalnie 20 dzieci w wieku 3-5 lat.

W Punkcie Opieki Dziennej 10 dzieci w wieku 1-3 lata.

RODZINA NAJWAŻNIEJSZA

Rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci; w LOLKU wspieramy rodziców w procesie wychowania.

WARTOŚCI KATOLICKIE

Wychowywanie w duchu wartości katolickich, przekazywanie wiary w codzienności.

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

Ważnym elementem budowania naszej społeczności, są wydarzenia, które pozwalają nam się poznawać, rozmawiać i wspólnie modlić. Spotykamy się na piknikach rodzinnych, Eucharystii, wydarzeniach związanych ze świętowaniem tego co dla nas ważne.

ZAUFANIE W RELACJACH

Praca wychowawcza jest możliwa wtedy, kiedy sobie ufamy.  Dlatego naszym założeniem jest budowanie zaufania w relacjach dziecko-dorosły, dziecko-dziecko i dorosły-dorosły.

PEDAGOGIKA
PERSONALISTYCZNA

Każda osoba ma niezbywalną wartość i godność. Naszym celem jest mądra równowaga między potrzebami jednostki, a grupy. Wierzymy, że kształtowanie społeczności, gdzie każdy jest tak samo ważny owocuje wychowaniem osób, które stają się dojrzałe i szczęśliwe.

PRZEDSZKOLE

OFERTA

Zajęcia z podstawy programowej
(pięć razy w tygodniu)

w ramach czesnego

Rytmika (dwa razy w tygodniu)

w ramach czesnego

Język angielski (dwa razy w tygodniu)

w ramach czesnego

Zajęcia w ramach programu wychowawczego „Wzrastamy z Lolkiem”

w ramach czesnego

Grupowe zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu)

w ramach czesnego

Gimnastyka (raz w tygodniu)

w ramach czesnego

Zajęcia taneczne z założycielem Szkoły Tańca Flexi Dance
(www.flexi-dance.pl)(raz w tygodniu)

dodatkowo płatne

Kilkoro dzieci siedzi na trawie w ogrodzie. Siedzi tez ksiądz. Dzieci słuchają księdza. Dzieci modlą się przy figurze Maryi.

Zajęcia przyrodnicze (raz na dwa tygodnie)

w ramach czesnego

Katecheza (raz w tygodniu)

w ramach czesnego

Robotyka (raz w tygodniu)

w ramach czesnego

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Wyjścia, wycieczki

Wspólne Msze św. dla rodziców i nauczycieli (wspólnie ze żłobkiem)

PIKNIKI RODZINNE
(wspólnie ze żłobkiem)

PONADTO

Indywidualna terapia logopedyczna (częstotliwość zajęć ustalana z nauczycielem wg potrzeb dziecka)

dodatkowo płatna

Współpraca placówki z psychologiem

OPŁATY

Całodzienny pobyt w placówce
w godz. 7.30-17.30 – 1700 zł*

Wyżywienie (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) – 18,50 zł/dzień

Wpisowe/opłata początkowa – 600 zł

Opłata początkowa dla dzieci kontynuujących
– 200 zł

*Przy zapisie drugiego i każdego kolejnego dziecka zniżka czesnego w wysokości 10% na dziecko zapisywane do "Lolka".

ŻŁOBEK

OFERTA

Gordonki (dwa razy w tygodniu)

w ramach czesnego

Zajęcia sensoryczno-plastyczne

w ramach czesnego

Grupowe zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu)

w ramach czesnego

Język angielski (dwa razy w tygodniu)

w ramach czesnego

Grupowe zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu)

w ramach czesnego

Dzieci siedzą na tarasie podczas zajęć sensorycznych. Zabawa z wodą i kostkami lodu.

OPŁATY

Całodzienny pobyt w placówce
w godz. 8.00-17.00 – 1800 zł*

Wyżywienie (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) – 18,50 zł/dzień

Wpisowe/opłata początkowa – 600 zł

Opłata początkowa dla dzieci kontynuujących
– 200 zł

*Przy zapisie drugiego i każdego kolejnego dziecka zniżka czesnego w wysokości 10% na dziecko zapisywane do "Lolka".

OPINIE

Rodzice Lilianki

Świetna organizacja oraz przepływ informacji w placówce, kreatywna i profesjonalna kadra, atrakcyjne zajęcia dla dzieci, uroczystości okolicznościowe, spotkania integrujące społeczność, życzliwy i otwarty stosunek do nas rodziców, indywidualne podejście do każdego dziecka i jego potrzeb rozwojowych. Wychowywanie dzieci w wartościach.Szeroka gama zajęć dodatkowych.

Córka codziennie już od niespełna trzech lat biegnie z ochotą do Lolka. Dziękujemy za serce, które wkładają Ciocie i cała kadra Lolka w wychowanie naszego dziecka. Polecamy Lolka z całego serca.

Mama Michałka i Piotrusia

Jeśli miałabym wybrać jedną rzecz, którą najbardziej cenię w Lolku to zaangażowane, pełne energii i troski ciocie. Oczywiście masa zajęć dodatkowych, super ciekawe wycieczki i fajne miejsce w klimatycznej kamienicy to ważne rzeczy.

Ale to właśnie ciocie, które od rana grają na gitarze, wymyślają nowe zabawy i czule tulą dzieciaki, które tego potrzebują, tworzą klimat tego miejsca.

Cieszę się, że do was trafiliśmy!

Rodzice Gosi

W Lolku jest bardzo ciepła, bezpośrednia, serdeczna i naprawdę rodzinna atmosfera. Bardzo odczuwalne jest także indywidualne i życzliwe podejście do dziecka. To bardzo widać i czuć, że Ciociom zależy na każdym dziecku. 

Cenimy także ciekawe zajęcia, inicjatywy, częste wyjścia i wycieczki. Lolek organizuje też dużo przestrzeni, gdzie możemy spotykać się razem, całymi rodzinami: Msze Święte, pikniki, jasełka. To podkreśla wartość rodziny i buduje prawdziwą wspólnotę. Dzięki Lolkowi nie tylko Gosia ma nowych przyjaciół, ale również my. Naprawdę czujemy się częścią Lolkowej rodziny. 

Ważne jest dla nas to, że Lolek tak szczerze, autentycznie żyje Bogiem. Bóg jest obecny w każdym przedszkolnym dniu (w modlitwie, w ćwiczeniu się w cnotach). Ciocie oraz rodziny Lolkowe dają piękne świadectwo wiary.

Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin!

Grafika informująca o wynajmie przestrzeni żłobka i przedszkola na imprezy okolicznościowe. Na grafice widnieją zdjęcia ogrodu przedszkolnego oraz sali. Jest również informacja o lokalizacji: ul. Kalatówki 26 Warszawa, cen ustalana indywidualnie. Kontakt pod nr tel. 669 892 017

KONTAKT

ORGAN PROWADZĄCY: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW DZIEŁO

PUNKT PRZEDSZKOLNY "LOLEK" (7:30-17:30) | PUNKT OPIEKI DZIENNEJ (8:00-17:00)

Adres:

ul. Kalatówki 26, 02-702 Warszawa

Telefon:

(+48) 669-892-017

E-mail:

kontakt@przedszkolelolek.pl

Nr konta:

55 1240 6292 1111 0010 6448 6630