ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN LOLKA!

Kontakt

tel.: 669 892 017

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin LOLKA!

Zapraszamy do odwiedzin Lolka!

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-6 lat do odwiedzin Lolka wraz ze swoimi pociechami.
Ruszyła rekrutacja na rok przedszkolny 2019/2020.

Kontakt
slider image

Co słychać u Lolka?

Dowiedz się co się u nas wydarzyło!

 • Sledź naszego Facebook'a! Znajdziesz tam najnowsze aktualności...
 • 25 marca 2016

  Świąteczne życzenia!

  Dziś już jesteśmy w domach - przygotowujemy się do Świąt :) Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia: Niech tajemnica Zmartwychwstania stanie się dla nas źródłem odrodzenia wiary, wzmocnieniem nadziei i zwycięstwem miłości!…
 • W "Lolku" przeprowadzone zostaną warsztaty o wychowaniu niemowląt zorganizowane przez znajomą nam organizację - Fundację Na Swoim Miejscu. Polecamy i serdecznie zapraszamy Rodziców w stanie błogosławionym i z dziećmi do…
 • Z radością informujemy, że BAL KARNAWAŁOWY w naszym przedszkolu odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godz. 10.00. Uprzejmie prosimy Rodziców o przygotowanie strojów dla dzieci.
 • Dziękujemy zaprzyjaźnionym Siostrom Służebniczkom z Konstancina i Przedszkolu nr 144 za użyczenie strojów i dekoracji, które posłużyły nam przy organizacji przedstawienia jasełkowego w naszym Przedszkolu!
 • 23 grudnia 2015

  Święta już tuż, tuż

  Przed świętami w "Lolku" wykonaliśmy kartki świąteczne dla osób i instytucji z nami zaprzyjaźnionych, dla wszystkich dobrych ludzi, dzięki którym dziś możemy wspólnie wzrastać w naszym przedszkolu:) W przededniu Wigilii…

Zobacz wszystkie

O nas

Kilka słów na temat LOLKA

Pierwszy punkt przedszkolny prowadzony przez absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstał we wrześniu 2015 r. na warszawskim Mokotowie w okolicach Królikarni. Wielkim plusem przedsięwzięcia jest to, że w oddziale jest miejsce dla dwadzieściorga dzieci w wieku 3-6 lat. Kameralna grupa stwarza idealne warunki do indywidualnego, personalistycznego podejścia do każdego dziecka, jak i do wypracowania dobrej relacji z rodzicem.

Nazwa Przedszkola „Lolek” nawiązuje do dzieciństwa Patrona. To mama Karola Wojtyły nazywała syna Lolkiem. Przedszkole jest miejscem propagowania i wcielania w życie nauczania św. Jana Pawła II oraz wartości prorodzinnych i patriotycznych.

Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra pedagogiczna dba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze zmierzają do kształtowania człowieka prawego i uczciwego, szanującego siebie i innych. Przedszkole „Lolek” jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem.

MISJA

Misją naszego przedszkola jest wychowanie człowieka według myśli Patrona – św. Jana Pawła II: „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”. Jesteśmy przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Więcej

Kilka słów na temat organu założycielskiego LOLKA

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło zostało założone przez absolwentów uczelni wyższych, którzy byli objęci programem stypendialnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (www.dzielo.pl). Zostało zarejestrowane 23 maja 2012 r., choć sam pomysł dojrzewał przez wiele lat. U podstaw utworzenia Stowarzyszenia leżała chęć podtrzymania więzi, które zostały nawiązane między stypendystami podczas uczestniczenia w programie stypendialnym oraz działalność na rzecz promocji nauczania Jana Pawła II...

Dowiedz się więcej...

Co nas wyróżnia?

MAŁA, WIELOWIEKOWA GRUPA

maksymalnie 20 dzieci w wieku 3-6 lat; domowa, rodzinna atmosfera; dzieci młodsze i starsze czerpią od siebie nawzajem

RODZINA NAJWAŻNIEJSZA

rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci; w LOLKU wspieramy rodziców w procesie wychowania

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA

akcent na indywidualne potrzeby, zainteresowania i potencjał rozwojowy każdego dziecka, praca metodą projektu indywidualnego

WARTOŚCI KATOLICKIE

wychowywanie w duchu wartości katolickich, przekazywanie wiary w codzienności

Co jest dla nas ważne?

Nasze przedszkole, to miejsce, w którym zapraszamy Rodziców i Dzieci do kontynuowania niezwykłego zadania jakim jest kształtowanie dojrzałej osoby, które zaczyna się wraz z początkiem naszego życia.
Towarzyszenie rodzicom w wychowaniu powierzonych naszej opiece dzieci opiera się na czterech kamieniach milowych:

WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI I WYBORU

Otrzymaliśmy wolność jako dar po to, abyśmy wybierali dobro. Wierzymy, że przejawem wolności człowieka jest także to, że każda osoba jest zdolna do samowychowania oraz bycia wychowywaną przez innych.
Chcemy w codziennych sytuacjach kształtować w dzieciach to, że są wolne, mogą z tej wolności korzystać oraz, że prawdziwa wolność prowadzi do wybierania dobra, a także stawania się darem dla innych. W życiu przedszkolaka jest wiele okazji do pracy nad wybieraniem dobra.

WYCHOWANIE DO ZACHWYTU I WDZIĘCZNOŚCI

Wychowanie w duchu wartości katolickich zakłada, że wszystko zostało nam dane przez Boga. Dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci od „zawsze” wiedziały, że cały świat Dobry Bóg stworzył dla nich i z miłości do nich. Wychowanie do zachwytu to umiejętność radosnego odkrywania świata i jego tajemnic - od małego żuka do piękna kosmosu.
Zachwyt, to także umiejętność zatrzymania się i dostrzeżenia piękna wokół nas. Naturalną konsekwencją zachwytu nad tym co otrzymujemy i co jest piękne, jest wdzięczność, która rodzi się w nas spontanicznie. Ważne jest jedynie, aby uczyć dzieci jej wyrażania słowami, gestami, śmiechem w relacji z drugim człowiekiem i Bogiem.

KSZTAŁTOWANIE WOLI I NAWYKÓW

To praca nad charakterem, która prowadzi do przyjęcia wyzwań jakie niesie ze sobą przyszłe życie, naszych maluchów. Praca nad sobą w obszarze utrzymywania porządku, wytrwałości w podejmowanych czynnościach i postanowieniach, czy umiejętność znajdowania pozytywów także w trudnych sytuacjach, pozwala na przezwyciężanie siebie i uczy, że także to, co trudne, niesie ze sobą wiele dobra.

BUDOWANIE ZAUFANIA W RELACJACH

Dziecko otwiera się na to co przekazuje mu inna osoba wtedy, gdy ich relacja oparta jest na zaufaniu. Zaufanie pozwala mu uwierzyć, że wszystko to czego słucha, co widzi, jest prawdą.
Brak zaufania nie pozwala na rozwój relacji między osobami, zamyka na drugiego człowieka. Dlatego naszym założeniem jest budowanie zaufania w relacjach dziecko-dorosły, dziecko-dziecko oraz dorosły-dorosły.

Organizacja dnia

Punkt Przedszkolny LOLEK
codziennie 7.30 - 12.30
Popołudnia dla Malucha
codziennie 12.30 - 17.30
Zobacz szczegóły...

Znajdź nas w sieci!

Opłaty obowiązujące w roku przedszkolnym 2019/2020

Punkt przedszkolny LOLEK - 7.30 - 12.30
600 zł
Popołudnia dla Malucha - 12.30 - 17.30
600 zł
Wyżywienie (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek)
15 zł/dzień
Wpisowe dla dzieci nowych
400 zł
Wpisowe dla dzieci kontynuujących
200 zł

Numer konta do opłat przedszkolnych:
55 1240 6292 1111 0010 6448 6630

Przy zapisie drugiego i każdego kolejnego dziecka zniżka czesnego w wysokości 10% na dziecko zapisywane do przedszkola.

Czesne wpłacane jest do 5. dnia każdego miesiąca. Jest to opłata z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.

Opłata za wyżywienie płatna jest z dołu do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia i ustalana jest, jako iloczyn stawki żywieniowej oraz liczby dni całodziennego wyżywienia, z którego dziecko korzystało.

Zobacz szczegóły...

Kadra

Naszą kadrę tworzą wykształceni, kreatywni, młodzi ludzie, z kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapraszamy do poznania naszego zespołu! Kadrę pedagogiczną wspierają: dyrektor, logopeda, psycholog, a także instruktorzy zajęć: muzyczno-rytmicznych, języka angielskiego, tanecznych, gimnastyczno-korekcyjnych, teatralnych i plastycznych.

team member

Beata Tkaczyk-Ozimek

dyrektor placówki

Beata Tkaczyk-Ozimek

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Polonistyki. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w systemie oświaty i Redakcji językowej tekstu...

dowiedz się więcej...
team member

Sylwia Klaus

dyrektor programowy

Sylwia Klaus

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Pedagogicznego. Słuchaczka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW na specjalności mediacje pojednawcze w rodzinie. Podczas studiów stypendystka Fundacji Konferencji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”...

dowiedz się więcej...
team member

Agnieszka Mościcka

pedagog, wychowawca grup

Agnieszka Mościcka

Jestem absolwentką pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Swoją przygodę pracy z dziećmi rozpoczęłam jako wolontariuszka Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

dowiedz się więcej...
team member

Anna Śliwa

pedagog, wychowawca

Anna Śliwa

Bardzo lubię pracę z dziećmi. Pan Bóg powołał mnie do tego zadania i wybrał dość krętą drogę, ponieważ z wykształcenia jestem biotechnologiem, niespełnionym neurobiologiem, z zamiłowania i pasji pedagogiem (jestem absolwentką pedagogiki oraz edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Uniwersytet Warszawski), a sercem zawsze żoną i mamą czwórki dzieci.

dowiedz się więcej...
team member

Marta Rytter-Kaczor

rytmika

Marta Rytter-Kaczor

Absolwentka animacji społeczno-kulturalnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od piętnastu lat związana artystycznie z Teatrem...

dowiedz się więcej...
team member

Marta Kania

logopeda

Marta Kania

Pochodzę ze Starachowic – miasta w województwie świętokrzyskim. Mam 23 lata i obecnie jestem studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach licencjackich ukończyłam specjalizację nauczycielską i glottodydaktyczną.

dowiedz się więcej...
team member

Zofia Walkiewicz

j. angielski

Zofia Walkiewicz

Jestem absolwentką Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UKKNJA) w Warszawie, kierunku: „Pedagogiczne przygotowanie do nauczania języka angielskiego”.

dowiedz się więcej...
team member

Beata Eckert

pomoc nauczyciela

Beata Eckert

Absolwentka Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Aktywny członek Fundacji "Dzieło na misji". Ma już za sobą pierwszy miesięczny wyjazd do Argentyny. Z wielką chęcią angażuje się w prowadzenie animacji misyjnych, szerząc w ten sposób ducha misji w kraju.

dowiedz się więcej...

Zapisz dziecko

Imię i nazwisko rodzica*
Imię i nazwisko dziecka*
Data urodzenia dziecka*
Kontakt telefoniczny*
Kontakt mailowy*
Treść wiadomości*

Opinie o nas

Co mówią o nas rodzice naszych podopiecznych?

..."zaangażowane "ciocie", mała grupa i indywidualne podejście sprawiły, że synek codziennie rano biegnie do przedszkola, żeby być pierwszym"...

Rodzice Karolka czytaj dalej...

..."Nasza córeczka rozpoczęła swoją przedszkolna przygodę w "Lolku" w styczniu tego roku i zarówno Ona, jak i my od razu pokochaliśmy to miejsce!"...

Rodzice Helenki czytaj dalej...

..."My Lolka polecilibyśmy każdemu! Przedszkole spełnia wszystkie nasze oczekiwania: dzieci są zaopiekowane, otoczone ciepłem i troską"...

Rodzice Jasia czytaj dalej...

..."podoba nam się indywidualne podejście do każdego dziecka. Jest to możliwie dzięki małej grupie dzieci i obecności przynajmniej dwóch opiekunów"...

Rodzice Piotrusia czytaj dalej...

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Wczytywanie mapy...

Napisz do nas!

Wprowadź imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Wpisz treść wiadomości.
Adres placówki

Punkt przedszkolny LOLEK

ul. Kalatówki 26
02-702 Warszawa

Dyrektor placówki

Beata Tkaczyk-Ozimek

609 196 502
kontakt@dzielo.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa

Znajdź nas w sieci!