Ostatnie wolne miejsca
na rok przedszkolno-żłobkowy 2021/2022


Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin Lolka!
669 892 017, mail: kontakt@przedszkolelolek.pl

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN LOLKA!

Znajdź nas w sieci!

O nas

Kilka słów na temat LOLKA

Stowarzyszenie od 2015 r. prowadzi na Mokotowie Punkt Przedszkolny LOLEK dla 20 dzieci w wieku 3-5 lat.

Od września 2019 r. Stowarzyszenie rozszerzyło działalność i prowadzi także Punkt Opieki Dziennej dla 10 dzieci w wieku 1-3 lata.

Pierwszy punkt przedszkolny prowadzony przez absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstał we wrześniu 2015 r. na warszawskim Mokotowie w okolicach Królikarni. Wielkim plusem przedsięwzięcia jest to, że w oddziale jest miejsce dla dwadzieściorga dzieci w wieku 3-6 lat. Kameralna grupa stwarza idealne warunki do indywidualnego, personalistycznego podejścia do każdego dziecka, jak i do wypracowania dobrej relacji z rodzicem.

Nazwa Przedszkola „Lolek” nawiązuje do dzieciństwa Patrona. To mama Karola Wojtyły nazywała syna Lolkiem. Przedszkole jest miejscem propagowania i wcielania w życie nauczania św. Jana Pawła II oraz wartości prorodzinnych i patriotycznych.

Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra pedagogiczna dba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze zmierzają do kształtowania człowieka prawego i uczciwego, szanującego siebie i innych. Przedszkole „Lolek” jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem.

MISJA

Misją naszego przedszkola jest wychowanie człowieka według myśli Patrona – św. Jana Pawła II: „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”. Jesteśmy przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Więcej

Kilka słów na temat organu założycielskiego LOLKA

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło zostało założone przez absolwentów uczelni wyższych, którzy byli objęci programem stypendialnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (www.dzielo.pl). Zostało zarejestrowane 23 maja 2012 r., choć sam pomysł dojrzewał przez wiele lat. U podstaw utworzenia Stowarzyszenia leżała chęć podtrzymania więzi, które zostały nawiązane między stypendystami podczas uczestniczenia w programie stypendialnym oraz działalność na rzecz promocji nauczania Jana Pawła II...

Dowiedz się więcej...

Co nas wyróżnia?

MAŁA, WIELOWIEKOWA GRUPA

W przedszkolu maksymalnie 20 dzieci w wieku 3-5 lat. W Punkcie Opieki Dziennej 10 dzieci w wieku 1-3 lata.
Domowa, rodzinna atmosfera; dzieci młodsze i starsze czerpią od siebie nawzajem.

RODZINA NAJWAŻNIEJSZA

Rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci; w LOLKU wspieramy rodziców w procesie wychowania.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA

Akcent na indywidualne potrzeby, zainteresowania i potencjał rozwojowy każdego dziecka.

WARTOŚCI KATOLICKIE

Wychowywanie w duchu wartości katolickich, przekazywanie wiary w codzienności.

Co jest dla nas ważne?

Nasza placówka, to miejsce, w którym zapraszamy Rodziców i Dzieci do kontynuowania niezwykłego zadania jakim jest kształtowanie dojrzałej osoby, które zaczyna się wraz z początkiem naszego życia.
Towarzyszenie rodzicom w wychowaniu powierzonych naszej opiece dzieci opiera się na czterech kamieniach milowych:

WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI I WYBORU

Otrzymaliśmy wolność jako dar po to, abyśmy wybierali dobro. Wierzymy, że przejawem wolności człowieka jest także to, że każda osoba jest zdolna do samowychowania oraz bycia wychowywaną przez innych.
Chcemy w codziennych sytuacjach kształtować w dzieciach to, że są wolne, mogą z tej wolności korzystać oraz, że prawdziwa wolność prowadzi do wybierania dobra, a także stawania się darem dla innych. W życiu przedszkolaka jest wiele okazji do pracy nad wybieraniem dobra.

WYCHOWANIE DO ZACHWYTU I WDZIĘCZNOŚCI

Wychowanie w duchu wartości katolickich zakłada, że wszystko zostało nam dane przez Boga. Dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci od „zawsze” wiedziały, że cały świat Dobry Bóg stworzył dla nich i z miłości do nich. Wychowanie do zachwytu to umiejętność radosnego odkrywania świata i jego tajemnic - od małego żuka do piękna kosmosu.
Zachwyt, to także umiejętność zatrzymania się i dostrzeżenia piękna wokół nas. Naturalną konsekwencją zachwytu nad tym co otrzymujemy i co jest piękne, jest wdzięczność, która rodzi się w nas spontanicznie.

KSZTAŁTOWANIE WOLI I NAWYKÓW

To praca nad charakterem, która prowadzi do przyjęcia wyzwań jakie niesie ze sobą przyszłe życie naszych maluchów. Praca nad sobą w obszarze utrzymywania porządku, wytrwałości w podejmowanych czynnościach i postanowieniach, czy umiejętność znajdowania pozytywów także w trudnych sytuacjach, pozwala na przezwyciężanie siebie i uczy, że także to, co trudne, niesie ze sobą wiele dobra.

BUDOWANIE ZAUFANIA W RELACJACH

Uważamy, że wspólna praca wychowawcza rodziców i przedszkola nie jest możliwa jeśli pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w ten proces nie ma zaufania. Dlatego naszym założeniem jest budowanie zaufania w relacjach dziecko-dorosły, dziecko-dziecko oraz dorosły-dorosły. Drugim niezbędnym elementem są wspólne dla rodziny i placówki wartości, które pozwalają na to, aby wychowanie dziecka było harmonijnym procesem, podczas którego podopieczny otrzymuje jednolity i spójny przekaz od rodziców i  wychowawców.

W Lolku chcemy być przy dzieciach i wspierać je w odkrywaniu własnej drogi, a nie wyznaczać ją według naszych wyobrażeń. Inspirować, a nie stymulować. Tworzyć ciekawe środowisko, pokazywać świat, a nie nauczać i popędzać. Wpajać wartości, ale przykładem, nie dydaktyką.

Czerpiemy także z nurtów:
  • porozumienia bez przemocy
  • pedagogiki Marii Montessori
  • rodzicielstwa bliskości
  • wartości promowanych przez Jespera Juula

Organizacja dnia

Punkt Przedszkolny LOLEK
codziennie 7.30 - 17.30
Zobacz szczegóły...

Znajdź nas w sieci!

Opłaty obowiązujące w roku przedszkolnym 2022/2023

Punkt przedszkolny LOLEK - 7.30 - 17.30 (dzieci w wieku 2.5-5 lat)
1 500 zł
Punkt Opieki Dziennej (dzieci w wieku 1-3 lata)
1 500 zł
Wyżywienie (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek)
15 zł/dzień
Wpisowe dla dzieci nowych
600 zł
Wpisowe dla dzieci kontynuujących
200 zł

Numer konta do opłat przedszkolnych:
55 1240 6292 1111 0010 6448 6630

Przy zapisie drugiego i każdego kolejnego dziecka zniżka czesnego w wysokości 10% na dziecko zapisywane do przedszkola.

Czesne wpłacane jest do 5. dnia każdego miesiąca. Jest to opłata z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.

Opłata za wyżywienie płatna jest z dołu do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia i ustalana jest, jako iloczyn stawki żywieniowej oraz liczby dni całodziennego wyżywienia, z którego dziecko korzystało.

Zobacz szczegóły...

Kadra

Naszą kadrę tworzą wykształceni, kreatywni, młodzi ludzie, z kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapraszamy do poznania naszego zespołu! Kadrę pedagogiczną wspierają: dyrektor programowy, logopeda, psycholog, a także instruktorzy zajęć: muzyczno-rytmicznych, języka angielskiego, tanecznych, gimnastyczno-korekcyjnych.

team member

Pani Beata

dyrektor placówki

Pani Beata

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Polonistyki. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w systemie oświaty i Redakcji językowej tekstu...

dowiedz się więcej...
team member

Pani Sylwia

dyrektor programowy

Pani Sylwia

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Pedagogicznego. Słuchaczka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW na specjalności mediacje pojednawcze w rodzinie. Podczas studiów stypendystka Fundacji Konferencji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”...

dowiedz się więcej...
team member

Pani Joanna

nauczyciel, wychowawca

Pani Joanna

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej – pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną. Chęć pracy z dziećmi zrodziła się we mnie podczas działań na rzecz fundacji „Pomóż dorosnąć” (dawniej jako wolontariusz a obecnie jako wychowawca obozów letnich).

dowiedz się więcej...
team member

Pani Ania

pedagog, wychowawca

Pani Ania

Bardzo lubię pracę z dziećmi. Pan Bóg powołał mnie do tego zadania i wybrał dość krętą drogę, ponieważ z wykształcenia jestem biotechnologiem, niespełnionym neurobiologiem, z zamiłowania i pasji pedagogiem (jestem absolwentką pedagogiki oraz edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Uniwersytet Warszawski), a sercem zawsze żoną i mamą czwórki dzieci.

dowiedz się więcej...
team member

Pani Marta

rytmika

Pani Marta

Pedagog, animator społeczno-kulturalny, certyfikowany instruktor rytmiki.

dowiedz się więcej...
team member

Pani Marta

logopeda

Pani Marta

Pochodzę ze Starachowic – miasta w województwie świętokrzyskim. Mam 23 lata i obecnie jestem studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach licencjackich ukończyłam specjalizację nauczycielską i glottodydaktyczną.

dowiedz się więcej...
team member

Pani Zosia

j. angielski

Pani Zosia

Jestem absolwentką Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (UKKNJA) w Warszawie, kierunku: „Pedagogiczne przygotowanie do nauczania języka angielskiego”.

dowiedz się więcej...
team member

Pani Marysia

pomoc nauczyciela

Opinie o nas

Co mówią o nas rodzice naszych podopiecznych?

..."zaangażowane "ciocie", mała grupa i indywidualne podejście sprawiły, że synek codziennie rano biegnie do przedszkola, żeby być pierwszym"...

Rodzice Karolka czytaj dalej...

..."Nasza córeczka rozpoczęła swoją przedszkolna przygodę w "Lolku" w styczniu tego roku i zarówno Ona, jak i my od razu pokochaliśmy to miejsce!"...

Rodzice Helenki czytaj dalej...

..."My Lolka polecilibyśmy każdemu! Przedszkole spełnia wszystkie nasze oczekiwania: dzieci są zaopiekowane, otoczone ciepłem i troską"...

Rodzice Jasia czytaj dalej...

..."podoba nam się indywidualne podejście do każdego dziecka. Jest to możliwie dzięki małej grupie dzieci i obecności przynajmniej dwóch opiekunów"...

Rodzice Piotrusia czytaj dalej...

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas!

Wprowadź imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Wpisz treść wiadomości.
Adres placówki

Punkt przedszkolny LOLEK

ul. Kalatówki 26
02-702 Warszawa

dyrektor zarządzający

Beata Tkaczyk-Ozimek

669 892 017
kontakt@przedszkolelolek.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa

Znajdź nas w sieci!