Zapraszamy do odwiedzin Lolka!

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-5 lat do odwiedzin Lolka wraz ze swoimi pociechami.

Kontakt
slider image

Zapisy w „Lolku” trwają przez cały rok

Zapraszamy do kontaktu!

We wrześniu na warszawskim Mokotowie Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło otworzyło punkt przedszkolny „Lolek”. Jest w nim miejsce dla 15 maluchów w wieku 3-5 lat. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 609 196 502 i odwiedzin Lolka!

Zapisz dziecko
slider image

Kontakt

Beata Tkaczyk-Ozimek tel.: 609 196 502

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin LOLKA!

Nawiąż kontakt
slider image

Co słychać u Lolka?

Dowiedz się co się u nas wydarzyło!

 • 25 marca 2016

  Świąteczne życzenia!

  Dziś już jesteśmy w domach - przygotowujemy się do Świąt :) Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia: Niech tajemnica Zmartwychwstania stanie się dla nas źródłem odrodzenia wiary, wzmocnieniem nadziei i zwycięstwem miłości!…
 • W "Lolku" przeprowadzone zostaną warsztaty o wychowaniu niemowląt zorganizowane przez znajomą nam organizację - Fundację Na Swoim Miejscu. Polecamy i serdecznie zapraszamy Rodziców w stanie błogosławionym i z dziećmi do…
 • Z radością informujemy, że BAL KARNAWAŁOWY w naszym przedszkolu odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godz. 10.00. Uprzejmie prosimy Rodziców o przygotowanie strojów dla dzieci.
 • Dziękujemy zaprzyjaźnionym Siostrom Służebniczkom z Konstancina i Przedszkolu nr 144 za użyczenie strojów i dekoracji, które posłużyły nam przy organizacji przedstawienia jasełkowego w naszym Przedszkolu!
 • 23 grudnia 2015

  Święta już tuż, tuż

  Przed świętami w "Lolku" wykonaliśmy kartki świąteczne dla osób i instytucji z nami zaprzyjaźnionych, dla wszystkich dobrych ludzi, dzięki którym dziś możemy wspólnie wzrastać w naszym przedszkolu:) W przededniu Wigilii…

Zobacz wszystkie

O nas

Kilka słów na temat LOLKA

Pierwszy punkt przedszkolny prowadzony przez absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstał we wrześniu na warszawskim Mokotowie w okolicach Królikarni. Wielkim plusem przedsięwzięcia jest to, że w oddziale jest miejsce dla piętnaściorga dzieci w wieku 3-5 lat. Kameralna grupa stwarza idealne warunki do indywidualnego, personalistycznego podejścia do każdego dziecka, jak i do wypracowania dobrej relacji z rodzicem. Kadrę przedszkola stanowią w znacznej mierze absolwenci i stypendyści Fundacji.

Nazwa Przedszkola „Lolek” nawiązuje do dzieciństwa Patrona. To mama Karola Wojtyły nazywała syna Lolkiem. Przedszkole jest miejscem propagowania i wcielania w życie nauczania św. Jana Pawła II oraz wartości prorodzinnych i patriotycznych.

Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra pedagogiczna dba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze zmierzają do kształtowania człowieka prawego i uczciwego, szanującego siebie i innych. Przedszkole „Lolek” jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem.

MISJA

Misją naszego przedszkola jest wychowanie człowieka według myśli Patrona – św. Jana Pawła II: „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”. Jesteśmy przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Więcej

Kilka słów na temat organu założycielskiego LOLKA

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło zostało założone przez absolwentów uczelni wyższych, którzy byli objęci programem stypendialnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (www.dzielo.pl). Zostało zarejestrowane 23 maja 2012 r., choć sam pomysł dojrzewał przez wiele lat. U podstaw utworzenia Stowarzyszenia leżała chęć podtrzymania więzi, które zostały nawiązane między stypendystami podczas uczestniczenia w programie stypendialnym oraz działalność na rzecz promocji nauczania Jana Pawła II...

Dowiedz się więcej...

Co nas wyróżnia?

MAŁA, WIELOWIEKOWA GRUPA

maksymalnie 15 dzieci w wieku 3-5 lat; domowa, rodzinna atmosfera; dzieci młodsze i starsze czerpią od siebie nawzajem

RODZINA NAJWAŻNIEJSZA

rodzice jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy swoich dzieci; w LOLKU wspieramy rodziców w procesie wychowania

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA

akcent na indywidualne potrzeby, zainteresowania i potencjał rozwojowy każdego dziecka, praca metodą projektu indywidualnego

WARTOŚCI KATOLICKIE

wychowywanie w duchu wartości katolickich, przekazywanie wiary w codzienności

Kamienie milowe

Nasze przedszkole, to miejsce, w którym zapraszamy Rodziców i Dzieci do kontynuowania niezwykłego zadania jakim jest kształtowanie dojrzałej osoby, które zaczyna się wraz z początkiem naszego życia.
Towarzyszenie rodzicom w wychowaniu powierzonych naszej opiece dzieci opiera się na czterech kamieniach milowych:

WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI I WYBORU

Otrzymaliśmy wolność jako dar po to, abyśmy wybierali dobro. Wierzymy, że przejawem wolności człowieka jest także to, że każda osoba jest zdolna do samowychowania oraz bycia wychowywaną przez innych.
Chcemy w codziennych sytuacjach kształtować w dzieciach to, że są wolne, mogą z tej wolności korzystać oraz, że prawdziwa wolność prowadzi do wybierania dobra, a także stawania się darem dla innych. W życiu przedszkolaka jest wiele okazji do pracy nad wybieraniem dobra.

WYCHOWANIE DO ZACHWYTU I WDZIĘCZNOŚCI

Wychowanie w duchu wartości katolickich zakłada, że wszystko zostało nam dane przez Boga. Dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci od „zawsze” wiedziały, że cały świat Dobry Bóg stworzył dla nich i z miłości do nich. Wychowanie do zachwytu to umiejętność radosnego odkrywania świata i jego tajemnic - od małego żuka do piękna kosmosu.
Zachwyt, to także umiejętność zatrzymania się i dostrzeżenia piękna wokół nas. Naturalną konsekwencją zachwytu nad tym co otrzymujemy i co jest piękne, jest wdzięczność, która rodzi się w nas spontanicznie. Ważne jest jedynie, aby uczyć dzieci jej wyrażania słowami, gestami, śmiechem w relacji z drugim człowiekiem i Bogiem.

KSZTAŁTOWANIE WOLI I NAWYKÓW

To praca nad charakterem, która prowadzi do przyjęcia wyzwań jakie niesie ze sobą przyszłe życie, naszych maluchów. Praca nad sobą w obszarze utrzymywania porządku, wytrwałości w podejmowanych czynnościach i postanowieniach, czy umiejętność znajdowania pozytywów także w trudnych sytuacjach, pozwala na przezwyciężanie siebie i uczy, że także to, co trudne, niesie ze sobą wiele dobra.

BUDOWANIE ZAUFANIA W RELACJACH

Dziecko otwiera się na to co przekazuje mu inna osoba wtedy, gdy ich relacja oparta jest na zaufaniu. Zaufanie pozwala mu uwierzyć, że wszystko to czego słucha, co widzi, jest prawdą.
Brak zaufania nie pozwala na rozwój relacji między osobami, zamyka na drugiego człowieka. Dlatego naszym założeniem jest budowanie zaufania w relacjach dziecko-dorosły, dziecko-dziecko oraz dorosły-dorosły.

Organizacja dnia

Punkt Przedszkolny LOLEK
codziennie 7.30 - 12.30
Popołudnia dla Malucha
codziennie 12.30 - 17.30
Możliwość odbioru dziecka po godz. 17.30
za dodatkową opłatą (30zł/h)
Zobacz szczegóły...

Znajdź nas w sieci!

Opłaty

Punkt przedszkolny LOLEK - 7.30 - 12.30
500 zł
Popołudnia dla Malucha - 12.30 - 17.30
500 zł
Wpisowe
200 zł

Numer konta do opłat przedszkolnych:
55 1240 6292 1111 0010 6448 6630

Przy zapisie drugiego dziecka zniżka czesnego w wysokości 10% na każde dziecko.

Czesne wpłacane jest do 5 dnia każdego miesiąca. Jest to opłata z góry za każdy rozpoczęty miesiąc.

Zobacz szczegóły...

Kadra

Naszą kadrę tworzą wykształceni, kreatywni, młodzi ludzie, z kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zapraszamy do poznania naszego zespołu! Kadrę pedagogiczną wspierają: dyrektor, logopeda, psycholog, a także instruktorzy zajęć: muzyczno-rytmicznych, języka angielskiego, tanecznych, gimnastyczno-korekcyjnych, teatralnych i plastycznych.

team member

Beata Tkaczyk-Ozimek

Dyrektor placówki

beata.tkaczyk@dzielo.pl

Beata Tkaczyk-Ozimek

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Słuchaczka studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie oświaty” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.   W trakcie studiów stypendystka Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (FDNT)...

dowiedz się więcej...
team member

Sylwia Kudyk-Myśko

pedagog, wychowawca grup

sylwia.kudyk-mysko@przedszkolelolek.pl

Sylwia Kudyk-Myśko

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z animacji społeczno-kulturalnej oraz projektowania edukacyjnego. Ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja początkowa i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” na Uniwersytecie Warszawskim. „Przygodę z pedagogiką jako nauką rozpoczęłam już w liceum o profilu pedagogicznym w Szczebrzeszynie. Jestem szczęśliwą żoną, mamą dwójki dzieci...

dowiedz się więcej...
team member

Paulina Kalinowska

logopeda

paulina.kalinowska@przedszkolelolek.pl

Paulina Kalinowska

Nazywam się Paulina Kalinowska. Mam dwadzieścia trzy lata. Pochodzę z Białas, małej miejscowości na styku Mazowsza, Kujaw i Mazur. Jestem magistrem filologii polskiej o specjalizacji nauczycielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentką II roku logopedii ogólnej i klinicznej – kierunku prowadzonym wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

dowiedz się więcej...
team member

Marietta Ścibek

j. angielski

marietta.scibek@przedszkolelolek.pl

Marietta Ścibek

Studiuję na piątym roku Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Od pięciu lat uczę języka angielskiego i niemieckiego, głównie dzieci. Maluchy pokochałam, kiedy 4 lata temu na świat przyszła moja siostrzenica. To właśnie z Łucją rozpoczęłam przygodę odkrywania świata „po angielsku”. Moją pasją jest psychologia, szczególnie psychologia rozwojowa dziecka.

dowiedz się więcej...
team member

Marta Rytter-Kaczor

rytmika, zajęcia dramowe

marta.rytter-kaczor@przedszkolelolek.pl

Marta Rytter-Kaczor

Mam 24 lata i od urodzenia mieszkam w Konstancinie-Jeziornie, od roku ze swoim mężem. Jestem absolwentką Animacji społeczno-kulturalnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od trzech lat prowadzę z dziećmi zajęcia wokalno-teatralne w Teatrze Muzycznym Tintilo, którego od jedenastu lat sama jestem wychowanką. Dodatkowo jeżdżę na letnie obozy Tintilo jako wychowawca.

dowiedz się więcej...
team member

Aleksandra Deręgowska

dietetyk

aleksandra.deregowska@przedszkolelolek.pl

Aleksandra Deręgowska

mgr dietetyki, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w warszawskich szpitalach i placówkach prywatnych. Moje prace dyplomowe oraz artykuły poświęciłam żywieniu dzieci i młodzieży. W „Lolku” czuwam nad prawidłowym odżywaniem najmłodszych, służę radą rodzicom i wyjaśniam wątpliwości dotyczące żywienia poza placówką.

dowiedz się więcej...
team member

Magdalena Moczulska

pedagogika cyrku

magdalena.moczulska@przedszkolelolek.pl

Magdalena Moczulska

Nazywam się Magdalena Moczulska, pochodzę z Ciechanowca, a obecnie mieszkam w Siedlcach. Moja przygoda z pedagogiką cyrku rozpoczęła się w Lublinie. Podczas studiów Zarządzania i Marketingu w ramach wolontariatu jeździłam na liczne projekty, gdzie uczyliśmy dzieci sztuk cyrkowych. Po co?

dowiedz się więcej...
team member

Sylwia Klaus

sylwia.klaus@przedszkolelolek.pl

Sylwia Klaus

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Pedagogicznego. Słuchaczka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW na specjalności mediacje pojednawcze w rodzinie. Podczas studiów stypendystka Fundacji Konferencji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”...

dowiedz się więcej...

Zapisz dziecko

Imię i nazwisko rodzica*
Imię i nazwisko dziecka*
Data urodzenia dziecka*
Kontakt telefoniczny*
Kontakt mailowy*
Treść wiadomości*

Opinie o nas

Co mówią o nas rodzice naszych podopiecznych?

..."My Lolka polecilibyśmy każdemu! Przedszkole spełnia wszystkie nasze oczekiwania: dzieci są zaopiekowane, otoczone ciepłem i troską"...

Rodzice Jasia czytaj dalej...

..."zaangażowane "ciocie", mała grupa i indywidualne podejście sprawiły, że synek codziennie rano biegnie do przedszkola, żeby być pierwszym"...

Rodzice Karolka czytaj dalej...

..."podoba nam się indywidualne podejście do każdego dziecka. Jest to możliwie dzięki małej grupie dzieci i obecności przynajmniej dwóch opiekunów"...

Rodzice Piotrusia czytaj dalej...

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Wczytywanie mapy...

Napisz do nas!

Wprowadź imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Wpisz treść wiadomości.
Adres placówki

Punkt przedszkolny LOLEK

ul. Kalatówki 26
02-702 Warszawa

Dyrektor placówki

Beata Tkaczyk-Ozimek

609 196 502 beata.tkaczyk@dzielo.pl

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa

Znajdź nas w sieci!